VERKOOP & ADVIESBURO

Geachte klant,

Na 51 jaar werkzaam te zijn geweest als monteur en verkoper bij Pater Steenbewerkingsmachines en de laatste 10 jaar in mijn eigen bedrijf Ge-Parts Steenbewerkingstechniek met als hoofdzaak verkoop gebruikte steenbewerkingsmachines.

Is de tijd nu aangebroken om van mijn pensioen te gaan genieten.

Al die jaren heb ik met heel veel plezier gewerkt in deze branche, ontzettend vele mooie en fijne sociale contacten over gehouden, dit zal ik voorlopig nog wel erg missen.

Bij deze wil ik dan ook, alle bedrijven, klanten, sociale contacten en verder iedereen waar ik mee samen heb gewerkt, hartelijk danken voor het vele vertrouwen en de fijne samenwerking.

Ge-Parts wenst u allen een goede gezondheid toe en veel voorspoed in uw bedrijven en in uw persoonlijk leven.

Het gaat u allen GOED.

Sehr geehrter Kunde,

Nachdem ich 51 Jahre als Mechaniker und Verkäufer bei Pater Steenwerkingmachines und die letzten 10 Jahre in meiner eigenen Firma Ge-Parts Steenbewerkingstechniek gearbeitet hatte und hauptsächlich gebrauchte Steinbearbeitungsmaschinen verkaufte.

Es ist jetzt an der Zeit, meinen Ruhestand zu genießen.

In all den Jahren habe ich mit großer Freude in dieser Branche gearbeitet, hatte viele schöne und angenehme soziale Kontakte, das werde ich vorerst sehr vermissen.

Ich möchte mich daher bei allen Unternehmen, Kunden, sozialen Kontakten und allen anderen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedanken.

Ge-Parts wünscht Ihnen allen gute Gesundheit und viel Wohlstand in Ihrem Unternehmen und in Ihrem Privatleben.

Ihr macht es alle gut.

Dear customer,

After working for 51 years as a mechanic and salesman at Pater Steenwerkingmachines and the last 10 years in my own company Ge-Parts Steenbewerkingstechniek, mainly selling used stone working machines.

The time has now come to start enjoying my retirement.

All these years I have worked with great pleasure in this industry, I have had many beautiful and pleasant social contacts, I will miss this very much for the time being.

With this I would like to thank all companies, customers, social contacts and everyone else I have worked with for the trust and great cooperation.

Ge-Parts wishes you all good health and a lot of prosperity in your companies and in your personal life.

You are all doing GOOD.